{

Maak jouw zorg nú klaar voor morgen, anders dan gisteren.

Mensenwerk

MNSNWRK® bouwt samen met jou aan natuurlijk gezonde én duurzame zorgomgevingen. Waar het fijn is om te (blijven) werken én ook volgende generaties met goesting én energie aan de slag willen gaan.

MNSNWRK® is ontstaan uit jarenlange ervaring in de samenwerking met consultants die conservatieve oplossingen introduceren. Theoretische voorstellen zonder voeling met praktijk en interne gevoeligheden. Dat levert nauwelijks meerwaarde op maar kost wel handenvol geld. Als organisatie blijf je achter met processen die niet uitvoerbaar blijken. Het resultaat? Demotivatie van je interne experten omdat hun stem niet wordt gehoord.

MNSNWRK® stroopt samen met je interne kwaliteitsvolle experten de mouwen op. Via co-creatie trekken we de kaart van de vooruitstrevende aanpak. Die benadering voedt zowel je mensen als je organisatie.

De patiënt komt altijd op de eerste plaats. Daarom denken wij, als jouw organisatiefacilitator, mee vanuit de zorgvrager.

mensenwerk

werken met mensen

organisatie ont-wikkeling

De zorgsector staat voor een pak uitdagingen waarop jij als betrokken speler kan anticiperen.

Zorg mee voor morgen. Ontdek hoe je jouw strategische koers vertaalt naar een toekomstgerichte organisatie-inrichting.

Team ont-wikkeling

Een van de valkuilen van de zorgsector is de zodanige focus op operationele deelprocessen, dat de mens achter die processen uit beeld verdwijnt.

Schakel je automatische piloot uit en herconnecteer met mensen.

Mens ont-wikkeling

Achter elk zorgproces staat een sterke M|V|X met zorgkracht. Wordt de zorglast groter dan de zorgkracht? Dan hebben mensen een wegwijzer nodig.

Help jezelf en je medewerkers: kies voor een onafhankelijke sparringpartner.

{

Betekenisvolle, mensgerichte impact creëren in de zorgsector, vandaag én morgen. Dat is mijn passie.

mensenwerk

Healthcare is mensenwerk

Je bent ervan overtuigd dat consultancy in de zorgsector een unieke aanpak vereist. Je vindt het lastig werken met externe ondersteuners die praktijkervaring missen. Je wil – vanuit liefde voor je vak – een gezondere, mensgerichte insteek. Je gaat voor een maximaal draagvlak voor en door je medewerkers, zonder in te boeten op resultaten.

Je vertrouwt je operationele (medische, verpleegkundige en ondersteunende) ziekenhuisprocessen liefst toe aan iemand die doordrongen is van de sector. Je wil kennis binnenhalen en duurzaam integreren. Je zoekt een ondersteuner die jouw noden vertaalt tussen de verschillende afdelingen zodat er gestroomlijnde, efficiënte processen ontstaan.

Je wil iemand die de technische taal van ICT spreekt, en die tegelijkertijd de noden van de werkvloer aan ICT kan uitleggen. Je zoekt een ondersteuner voor wie stress en burn-outs bekend terrein zijn. Want je wil je resultaten behalen zonder dat iemand in het rood gaat.

omgaan met mensen

Als de duiven niet meer vliegen

Als de duiven niet meer vliegen

georganiseerde af-deling Doorheen de jaren zijn tal van organisaties  omwille van voor de hand liggende redenen begonnen met het opdelen van de organisatiestructuur in afdelingen. Lean denken was mooi om "waste" uit processen te halen, maar gaandeweg ging het ook de...

Lees meer
Leiderschap in de zorgsector

Leiderschap in de zorgsector

Leiderschap in de zorgsector betekent niet dat er alleen gezocht dient te worden naar een klinisch en kostenefficiënt zorgantwoord, maar ook naar een zorgpraktijk die deugd doet.

Lees meer
6 sleutels tot duurzaam herstel

6 sleutels tot duurzaam herstel

De garantie voor een duurzaam herstel uit burn-out is een gespecialiseerd stress- en burn-out begeleider die een holistische aanpak hanteert op 6 specifieke werkgebieden.

Lees meer

Referenties