Bouw aan jouw toekomst

SAMEN BOUWEN, TESTEN, LEREN EN BIJSTUREN AAN DE ORGANISATIE

Durf jij te starten met iets wat je nooit eerder hebt gedaan? Omdat je gelooft dat het zal lukken, en omdat je aanvaardt dat het kan mislukken?

Durf jij lessen te trekken uit een vergissing om van daaruit verder te evolueren en te experimenteren richting je doel?

Stuur bij waar nodig met de continuous improvement filosofie. Zo evolueer je naar de optimale omstandigheden binnen de context. Of creëer de door jou gewenste nieuwe omgeving.

Als MENSENWERKER ondersteun ik je hierin met raad en daad. Ik neem voor jou een dienende en tegelijkertijd leidende voorbeeldrol op.

samen bouwen
samen bouwen

CO-CREATIE & DUURZAAM INVESTEREN IN JE INTERNE MEDEWERKERS!

Een beroep doen op consultants in de zorgsector is een dure aangelegenheid. Investeer in je medewerkers die gemotiveerd zijn om hun passie en talenten ten dienste te stellen van je organisatie. Dat is goedkoper en levert op termijn meer op: tevreden en loyale medewerkers en een duurzaam resultaat.

De kennis blijft in huis waardoor die ook beschikbaar is voor toekomstige projecten. Door het tijdelijk inschakelen van een consultant die vertrekt vanuit co-creatie, kies je voor al die voordelen . Bovendien krijgt je medewerker er persoonlijke coaching in people en zelfsturende vaardigheden bovenop. Zo blijven je medewerkers aan boord en vinden ze hun weg in het snel veranderende zorglandschap.

Wil je je medewerkers ondersteunen bij hun persoonlijke ont-wikkeling, kies dan voor Mens Ont-Wikkeling!

CRISIS PROJECT MANAGEMENT

Zit je volledig vast in een project dat om een dringende deblokkering vraagt? Is al jouw energie opgeslorpt waardoor je niet meer helder kunt denken over een doorbraak? Ligt het projectteam overhoop en is de deur te smal om iedereen erdoor te krijgen?

Breek samen met MNSNWRK® los uit de impasse. Kies voor kort en krachtig crisis project management. Hoe? Ik luister naar de projectmedewerkers en hun frustraties, zo komt er ruimte vrij voor een doorstart. Met een no-nonsense praktijkgerichte aanpak: een gezonde, natuurlijke vooruitgang is belangrijker dan project-methodologische administratieve processen. Dat betekent stevig denken en voelen, afstemmen en doen. Samen gaan we voor korte-termijn resultaat met een minimum aan opvolgingsinstrumenten.

Zit jouw project terug op het juiste spoor? Dan pik je zelf de draad weer volledig op. Of kies je voor nazorg in de vorm van project coaching on-the-job (begeleiding) van je eigen projectmanager.

samen bouwen