opnieuw aan de slag na burn-out

{

Doe wat je altijd deed en je krijgt wat je altijd kreeg. Gooi het roer om en kies bewust voor kwaliteit van leven. Hou je aan je goede voornemens.

Start vanuit aandacht en structuur

Heb je een burn-out? Dan ben je in het begin meestal minder actief. Het is niet ongewoon dat je een hele dag in je zetel zit of je bed niet meer uitkomt.

Toch is het nodig, om te herstellen, dat je je normale activiteiten hervat. Met de nodige aandacht en op een gestructureerde manier. Activiteiten binnen je routine vragen minder energie dan taken die je voor het eerst uitvoert.

Beperk je daarom tot het absoluut noodzakelijke., zeker in het begin.

werkhervatting na burnout

bouw rustig op!

Herstellen van een burn-out gebeurt in kleine stapjes. Neem je huiselijke activiteiten en dagdagelijkse taken langzaam terug op.

En doe in de eerste fase alleen die taken die noodzakelijk zijn om te doen. Dat zijn niet altijd de leukste taken, maar ze geven je wel het gevoel dat je je leven terug op orde krijgt. Als je ervoor zorgt dat wat moet gebeuren ook daadwerkelijk gebeurt, krijg je sneller het gevoel dat je goed georganiseerd bent. Bovendien creëer je rust in je hoofd. Zaken die “prettig zijn als ze gebeuren” komen later aan bod.

Doe het rustig aan, zodat je jezelf niet voorbij loopt. Bouw rustig op. Dan is de kans op volledig herstel groot. Bij re-integratie is een goede timing erg belangrijk. Als je te snel aan het werk gaat, dan loop je risico op terugval. Blijf je te lang thuis, dan wordt de stap naar werkhervatting almaar moeilijker.

kies voor advies en pas op voor valkuilen!

Lukt het je om thuis je taken weer uit te voeren? Dan kan je – in overleg met je burn-out begeleider – je werk voorzichtig hervatten.

Laat je adviseren door je burn-out procesbegeleider, je huisarts en bedrijfsarts over de manier van werk hervatten, de taken en de aantal uren per week om te starten.

De weg naar herstel is bezaaid met valkuilen. Je bent terug maar je bent nog niet helemaal de oude. Collega’s doen terug beroep op je. Voor je het weet stapelt het werk zich weer op en komt de vraag om hulp van alle kanten. Op zo’n moment heb je misschien het gevoel dat ze geen rekening met je houden. Je twijfelt aan je baan of je denkt dat je je functie niet meer aan kan. Wees gerust: dat zijn normale gevoelens in deze fase.

Beoordeel je persoonlijk functioneren ter voorbereiding op je werkhervatting!

Vergelijk het met je functioneren van vóór je burn-out.

concentreren

 • Hoe lang kan je een boek lezen?
 • Hoe lang kan je met volle aandacht het nieuws volgen?
 • Heb je problemen met het doornemen van een reclamefolder?
 • Verdelen van aandacht
  • Hoe gedraag je je in druk verkeer?
  • Vermijd je druk verkeer of beweeg je je daarin soepel?
  • Herinner je je wat je op een dag te doen hebt?
  • Heb je veel briefjes waarop je allerlei zaken bijhoudt?
 • Bewustzijn van mogelijkheden
  • Kan je zelfstandig taken uitvoeren?
  • Neem je ook initiatief daartoe?
  • Deel je je taken zo in, dat je bereikt wat je wil bereiken?
 • Functioneren onder speciale omstandigheden
  • Heb je behoefte aan een duidelijke structuur?
  • Ben je erg langzaam of kan je niet goed tegen tijdsdruk?
  • Kan je alleen iets doen als je niet wordt afgeleid?
  • Kan je inspelen op wisselende omstandigheden?
  • Gaat het je vrij makkelijk af of heb je veel tijd nodig te herstellen?

sociaal functioneren

 • Heb je problemen met zien, horen, spreken, schrijven en lezen?
  • Zo ja, welke problemen?
 • Heb je problemen met vervoer? Heb je hulp nodig van anderen?
 • Heb je problemen met het uiten van je gevoelens?
 • Kan je je inleven in de gevoelens van anderen?
 • Hoe ga je om met conflict en/of agressie? Levert dit problemen op?
 • Kan je samenwerken of geeft spanning op?
 • De werkplek (aanpassing aan fysieke omgevingseisen)
  • Kan je werken bij hard of intensief geluid?
  • Kan je veel reizen?
 • Werktijden
  • Zijn er beperkingen per dag (nachtwerk, avondwerk)?
  • Zijn er beperkingen in uren? Kan je gemiddeld geen 8 uur werken?
  • Zo nee, hoeveel uur wel? Kan dit aaneengesloten?
  • Zijn er beperkingen in het aantal uren per week dat je kan werken?
  • Kan je gemiddeld 40 uur per week werken? Zo nee, hoeveel uur wel?
 • Zijn er andere beperkingen voor de werktijden?

tips!

Weet dat jij zelf invloed hebt op je herstelproces. Stel je grenzen en bescherm je waarden. Bespreek niet-realistische verwachtingen.

Hou je strikt aan de afwisseling inspanning-ontspanning.

Ga ook tijdens een korte pauze naar buiten voor een wandeling (liefst in een groene, natuurlijke, open omgeving).  Stop voordat je energie helemaal op is.

Neem geen werk mee naar huis.