zorgen voor morgen

Leiderschap in de zorgsector betekent niet dat er alleen gezocht dient te worden naar een klinisch en kostenefficiënt zorgantwoord, maar tegelijk ook naar een zorgpraktijk die patiënt én zorgverlener én ondersteunende dienstverleners deugd doet en de algemene menswaardigheid ten goede komt zodat goede zorg verleend kan worden.

“De focus verleggen van een overwegend technisch, intellectueel en wetenschappelijk model naar een zorgmodel waarin competentie en zorgzaamheid een evenwichtige plaats innemen, is een uitdaging voor zorgverleners maar vooral ook voor opleiders, managers en beleidsvoerders.”

“Leiderschap betekent dat je de verantwoordelijkheid draagt in en voor de samenleving waarbij je het belang van anderen in de samenleving laat voorafgaan aan het eigenbelang” (maar uiteraard niet ten koste van jezelf) #zelfzorg