Organisatie ont-wikkeling

overbruggen | verbinden | samensturen

MNSNWRK® is meer dan mens-en-werk. Mens en werk zijn geen losstaande entiteiten. Ze hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan om gezond en duurzaam te (blijven) functioneren.

Zit jouw organisatie met een kloof tussen mensen in professionele samenwerkingsverbanden? Tussen mensen en organisatiestrategie? Tussen mensen en processen of (ICT-) systemen? Of een combinatie?

MNSNWRK® ondersteunt jou die te dichten. Om mensen opnieuw met elkaar te verbinden in functie van samen-sturen, richting een vernieuwend en efficiënt proces. Passend bij de moderne en alsmaar sneller veranderende context.

organiasatie ontwikkeling

bouwstenen organisatie
ont-wikkeling

Coachend leiderschap
Intern ondernemerschap
Werknemerswelzijn
Doordacht talentbeleid
Werkbaar werk
Duurzame inzetbaarheid

Jouw organisatie 2.0

Zelfsturing en eigenaarschap delegeren is bijzonder lastig. MNSNWRK® gelooft in bewust kiezen voor samen-sturen. Coachend leiderschap, klachtgerichtheid en gelijkwaardigheid vormen de basis. Van en voor elke medewerker – los van klassieke hiërarchische structuren. Alleen zo werk je ín en áán je organisatie en bereik je duurzame en snellere resultaten.

Misverstanden bij een nieuw samenwerkingsverband. Een (op papier) succesvolle fusie waar in werkelijkheid collega’s elkaar tegenwerken. Weerstand tegen verandering. Silo-werking en vertragingen. Conflicten. Herkenbare situaties in de zorg. Heb je nood aan een volledige organisatie- of cultuurshift? Wil je overstappen naar een nieuw proces en/of een nieuw digitaal systeem en voel je obstructie bij de implementatie? Krijg je een project niet uit de startblokken? Werken jouw mensen niet als team?

Kies vandaag nog voor mensgerichte actie met de juiste bouwstenen als stevige fundering.