team ont-wikkeling

(crisis) team management

Is een van je leidinggevenden langdurig afwezig? Dan neem ik de rol tijdelijk over zodat het team de verwachte resultaten blijft neerzetten.

In samenspraak met de teamleden optimaliseren we waar nodig de werking. Ik blijf aan boord tot er een oplossing is gevonden.

Komt de leidinggevende terug of komt er een nieuwe? Dan zorg ik voor een kwalitatieve en naadloze overdracht.

team ontwikkeling
team ontwikkeling

leiderschap kantelen

Wanneer is het tijd om het leiderschap in jouw organisatie te kantelen? Als je genoeg hebt van traditionele leiderschapstrajecten. Van theoretische modellen die moeilijk te gebruiken zijn of waarvoor je leidinggevenden geen tijd hebben.

Als het bestaande leiderschap niet meer voldoet aan de verwachtingen van je medewerkers en nieuwe generaties. Als je voelt dat autonomie, open communicatie, pragmatische aanpak, betrokkenheid, gebruik van social media, overleg via informele netwerken, plaats- en tijdsonafhankelijk werken, jobcrafting voor energiegevend werk en werk-privé balans alsmaar belangrijker worden voor jezelf en/of je medewerkers.

Wil je afstappen van de klassieke hiërarchische lagen? Inspelen op wendbaar, flexibel en dynamisch samen-werken? Ik bekijk graag met jou hoe je het leiderschap in jouw organisatie kan kantelen.

team re-connect: constructief teamwork vanuit een kritische houding

Als MENSENWERKER zie ik de mens achter het proces en de organisatie. Die stel ik centraal, zodat je waarde creëert vanuit zingeving. Samen werken we op de principes van vernieuwend, toekomstgericht en mensgericht leiderschap. Ik begeleid jou en je organisatie naar talentgedreven, samen-sturende teams met een faciliterende leider.

Een kritische houding getuigt van sterk verankerde betrokkenheid, bijzonder waardevol voor elke organisatie. Als mensenwerker ben ik kieskeurig bij het aanvaarden van opdrachten. Ik prikkel de aangedragen oplossingen constructief en zet ook je kritische medewerkers mee aan tafel. Want juist zij behoeden je voor ondoordacht handelen. 

Ik breng jouw challengers samen met je creatievelingen die the sky is the limit nastreven. Ja, het vergt lef, een gezonde dosis humor en zelfmanagement om voor die dynamische vorm van teamwork te kiezen. Als mensenwerker integreer ik mezelf in je team en in jouw organisatie. En nee, ik stel mezelf niet op als consultant. Wel motiveer ik alle betrokkenen en moedig ik gezamenlijk, intern ondernemerschap aan.

team ontwikkeling
team ontwikkeling

jobcrafting

Ben je leidinggevende en wil je graag samen met je team efficiëntere stappen zetten naar jullie gezamenlijk gedragen doel? Wil je de jobcrafting mogelijkheden verkennen zodat ieders talenten optimaal benut worden? En dat minder populaire taken niet langer blijven liggen of onderwerp van discussie blijven?

Je wilt dat je medewerkers zich goed voelen bij hun takenpakket. Je durft af te stappen van vastomlijnde functies. En je team de taken laten verdelen in energie-gevende rollen die op hun lijf geschreven zijn.

Ga mee op zoek en optimaliseer samen met mij eventuele lacunes tussen talenten, energiegevers en interesses, en de inzet daarvan in de dagelijkse werking. Jobcrafting maakt je medewerkers wendbaar en flexibel inzetbaar volgens hun eigen behoeften, in lijn met de noden en prioriteiten van je organisatie.

samen-sturing

Je bent leidinggevende, coördinator of senior projectleider. Je wilt samen met je team efficiëntere stappen zetten naar een gezamenlijk gedragen doel. Werken in de richting van (meer) zelforganisatie, zelfsturing of samensturing.

En loskomen van hiërarchisch denken waarbij medewerkers “naar boven kijken” om tot actie over te gaan.

Ook dan kan je MNSNWRK® inschakelen voor on-the-job begeleiding.

team ontwikkeling