georganiseerde af-deling

Doorheen de jaren zijn tal van organisaties  omwille van voor de hand liggende redenen begonnen met het opdelen van de organisatiestructuur in afdelingen. Lean denken was mooi om “waste” uit processen te halen, maar gaandeweg ging het ook de jobinhoud impacteren waardoor uitholling ging leiden tot breinloze en ziekmakende kort-cyclische arbeid.

Afdelingen zijn af-delingen. We hebben er door deze organisatiestructuren te introduceren en verder te implementeren als blauwdruk zelf voor gezorgd dat energiegevende en natuurlijke processtromen weggeorganiseerd werden.

quiet quitting

We hebben hierdoor onbewust zelf mensen losgemaakt van het grotere geheel en toekomstige, broodnodige brede inzetbaarheid.  Mensen zijn hierdoor mentaal gaan afhaken met een steeds stijgend aantal burn-outs én bore-outs tot gevolg.  “Quiet quitting” is de volgende trend op rij. Empowerment en leiderschapstrajecten gaan het niet oplossen zonder te durven kijken naar de organisatiestructuren.

Laat ons vandaag beginnen met de mensen weer samen te brengen die elkaar nodig hebben om meerwaarde te creëren, zodat we weer met z’n allen energiek kunnen werken in én aan organisaties, vanuit de bedoeling en onze bestaansreden.

#samensturing #gedeeldleiderschap #multidisciplinaireteams